Σελίδες

Τοπικά νέα Πολ.Σύλλογος Οδοντωτός Αφιερώματα Εκδηλώσεις Κοινωνικά Απόψεις

Δευτέρα 27 Μαΐου 2019

Τελικά Αποτελέσματα Εκλογών 26ης Μαΐου 2019 στη Κοινότητα Κερπινής


                     Τελικά Αποτελέσματα Κοινοτικών Εκλογών
                         στη Κοινότητα ΚΕΡΠΙΝΗΣ
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 1 από 1 Εκλογικά Τμήματα

Εγγεγραμμένοι
Ψήφισαν
Συμμετοχή
Άκυρα
%
Λευκά
%
Έγκυρα
%


226
137
60,62%
26
18.98%
16
11.68%
95
69,34%
Μοναδικός υποψήφιος
& Πρόεδρος της Κοινότητας
Ο Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
του Γεωργίου με 95 ψήφους
          Τελικά Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 26ης Μαϊου 2019
στη Κοινότητα ΚΕΡΠΙΝΗΣ

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 1 από 1 Εκλογικά Τμήματα

Εγγεγραμμένοι
Ψήφισαν
Συμμετοχή
Άκυρα
%
Λευκά
%
Έγκυρα
%
226
137
60,62%
3
2,19%
0
0%
134
97,81%
Συνδυασμός
Επικεφαλής
Ψήφοι
Ποσοστό

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
69
51,49%

ΛΑΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
58
43,28%

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3
2,24%

 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
3
2,24%

ΤΣΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
0,75%


Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Υποψήφιοι συμπατριώτες μας εκτός επαρχίας Καλαβρύτων…

  Σε λί­γες η­μέ­ρες θα προ­σέλ­θου­με στις κάλ­πες γι­α να ε­κλέ­ξου­με τους νέ­ους Ευρωβουλευτές μας, Περιφερειακούς και Δη­μο­τι­κούς μας Άρχοντες. Αν ψη­φί­ζου­με στην Επαρχία Καλαβρύτων θα πρέ­πει να σκε­φθού­με ώ­ρι­μα και ό­χι συ­ναισ­θη­μα­τι­κά. Να ε­πι­λέ­ξου­με τους καλ­ύτε­ρους, αυ­τούς δη­λα­δή που έ­χουν φαν­τα­σί­α, έμ­πνευ­ση, τόλ­μη και α­πο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, ώ­στε ο τό­πος μας  να πά­ει μπρο­στά και να μην γυρίσει ο τρόχος της ιστορίας πίσω.
   Ακόμη όσοι ψη­φί­ζουν ε­κτός Καλαβρύτων, ι­δί­ως στην Αττι­κή, να δείξουμε προ­τί­μη­ση στους συμ­πα­τρι­ώ­τες υ­πο­ψη­φί­ους, ώ­στε ο τόπο μας να εκ­προ­σω­πεί­ται παν­τού. Ακό­μη  και αν ψη­φί­ζουν συν­δυ­α­σμό ό­που δεν υ­πάρ­χει  Καλαβρυτινός γενικά υ­πο­ψή­φι­ος, να λέ­νε τον κα­λό λό­γο στον γεί­το­να ή τον φί­λο γι­α τον συμ­πα­τρι­ώ­τη υ­πο­ψή­φι­ο  άλ­λου συν­δυ­α­σμού. 
    Αξί­ζει άλ­λω­στε να ψη­φί­ζου­με ή να ε­νερ­γού­με με Καλαβρυτινό Πνεύ­μα και ό­χι με κομ­μα­τι­κές πα­ρω­πί­δες!  Και ό­πως α­πο­δει­κνύ­ε­ται ο κό­σμος αρ­χί­ζει να α­πο­στρέ­φε­ται τα κομ­μα­τι­κά χρί­σμα­τα  των υ­πο­ψη­φί­ων, ψη­φί­ζον­τας πλέ­ον κα­τά συ­νεί­δη­ση  και ε­πι­λέ­γον­τας τους καλ­ύτε­ρους. 

   Στις επερχόμενες εκλογές αρκετοί στον αριθμό συμπατριώτες μας ενεργοποιήθηκαν ώστε να προσφέρουν στα κοινά.
Κατ’ αρχάς εύχομαι καλή επιτυχία ξεχωριστά στον καθένα και ελπίζω να δείξουν το ίδιο ζήλο και μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, δίνοντας όλο τους το είναι και ενδιαφέρον και να μην ξεχνάνε πάνω από όλα το Χωριό μας και την επαρχία Καλαβρύτων γενικότερα!!!…
   Το kerpini.blogspot.com έχει «ανακαλύψει» αρκετούς υποψηφίους Κερπινιώτες σε άλλα μέρη (Εκτός Καλαβρύτων) αλλά και κάποιους που αγάπησαν πραγματικό πολύ αυτόν το τόπο και σας τους παρουσιάζει!
Παρακαλούνται και οι ίδιοι υποψήφιοι εάν υπάρχουν και άλλοι να επικοινωνήσουν μαζί μου…

Κυριακή 19 Μαΐου 2019

Υποψηφιότητες –Συνδυασμοί στις Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019

  • Δείτε Όλα τα ονόματα των  Υποψήφιων για τα τοπικά Συμβούλια σε όλα τα χωριά των Καλαβρύτων.
  • Τους πέντε υποψήφιους Δήμαρχους που διεκδικούν το Δημαρχιακό Θώκο για τον δήμο Καλαβρύτων για τις εκλογές της 26ης Μαΐου και τους συνδυασμοί τους.
  •  Link με τα ονόματα των Υποψήφιων για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
  • Καθώς και Link με τα κόμμτα για τους Υποψήφιους Ευρωβουλευτές.

Αναλυτικά οι πέντε υποψήφιοι δήμαρχοι Καλαβρύτων και οι συνδυασμοί τους είναι:

  1. Λαζουράς Γεώργιος, επικεφαλής του συνδυασμού «Νίκη – Νέα Εποχή».
  2. Παπαδόπουλος Αθανάσιος, επικεφαλής του συνδυασμού «Ανεξάρτητη Κίνηση Πολιτών».
  3. Τσενές Γεώργιος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δήμος Ανοιχτός».
  4. Θεοχάρης Σπύρος, επικεφαλής του συνδυασμού «Ανανέωση, Ανάπτυξη, Συμμετοχή, Αλληλεγγύη».
  5. Ανδριόπουλος Σταμάτης, επικεφαλής του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση».

Παλιότερα Εκλογικά αποτελέσματα για Κερπινή ,Καλάβρυτα ,Περιφέρεια Αχαίας ...
Περιφερειακές Εκλογές
Δημοτικές -Κοινοτικές Εκλογές


                     Τα αποτελέσματα στο Δήμο Καλαβρύτων 

Δείτε εδώ επιπλέον Παλαιότερα εκλογικά αποτελέσματα:

Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Όλοι οι υποψήφιοι στις επερχόμενες εκλογές να δεσμευτούν ότι θα δώσουν αγώνα και ότι θα στηρίξουν το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης γερμανικών οφειλών.


Η Ένωση Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος είναι σύμφωνη και συνυπογράφει την ανακοίνωση του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Nα ζητηθεί από την Γερμανική Κυβέρνηση,
η αποπληρωμή των υποχρεώσεων της  Γερμανίας
προς τη Χώρα  μας, 
υποχρεώσεις οι  οποίες απορρέουν
από τις πολεμικές επανορθώσεις - αποζημιώσεις
και από την αναγκαστική λήψη
του κατοχικού δανείου,
αξιοποιώντας όλα τα νομικά
και πολιτικά επιχειρήματα
που έχουμε στη διάθεσή μας
ως χώρα...
Παράλληλα κάνει έκκληση-διακήρυξη προς τον Ελληνικό λαό ,την Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και τους Υποψηφίους του Δημοκρατικού τόξου για δέσμευση και για στήριξη αυτού του αγώνα…

Πιο αναλυτικά, ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

   Αθήνα 16.5.2019

    «Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα χαιρετίζει την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, της 17ης Απριλίου 2019, σύμφωνα με την οποίαν καλείται η ελληνική κυβέρνηση "να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες, ιδίως τις διπλωματικές και νομικές, ενέργειες για τη διεκδίκηση των οφειλών και την πλήρη ικανοποίηση όλων των αξιώσεων του Ελληνικού Κράτους από τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο".
    Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στο γεγονός ότι το ψήφισμα εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία και επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας ότι η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, που ενώνει και συνεγείρει τους Έλληνες όσο κανένα άλλο ζήτημα, πρέπει να παραμείνει μακριά από την κομματική αντιπαράθεση ή κάθε είδους εκμετάλλευση. Σημειώνουμε, επίσης, τη σαφή δέσμευση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σύμφωνα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα στην επίδοση ρηματικής διακοίνωσης προς τη γερμανική κυβέρνηση για το σύνολο του ζητήματος των γερμανικών οφειλών και αναμένουμε την τήρηση της σημαντικής αυτής δέσμευσης.

     Επαναλαμβάνουμε ότι οι αξιώσεις μας (αποζημιώσεις προς τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, επανορθώσεις για την λεηλασία του πλούτου και την καταστροφή της χώρας, επιστροφή του κατοχικού δανείου και των αρχαιολογικών θησαυρών) είναι ενιαίες και αδιαίρετες  και δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τη σαλαμοποίησή τους. Εκφράζουμε, τέλος, την ικανοποίησή μας για την ευρεία αναγνώριση της διαχρονικής συμβολής του Εθνικού Συμβουλίου στην προώθηση της εθνικής υπόθεσης της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας εντός κι εκτός Ελλάδας.
     Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους υποψηφίους στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές όσο και στις Ευρωεκλογές να δεσμευτούν ότι θα υποστηρίξουν ενεργά τις δίκαιες, ισχυρά τεκμηριωμένες και απαράγραπτες αξιώσεις του λαού μας, καταθέτοντας μάλιστα στο δημόσιο διάλογο συγκεκριμένες προτάσεις. Τους καλούμε επίσης να δεσμευθούν ότι δεν θα στηρίξουν με κανένα τρόπο τις μεθοδεύσεις της γερμανικής κυβέρνησης («ελληνογερμανική συνέλευση», «ελληνογερμανικό ταμείο για το μέλλον», «ελληνογερμανικό ίδρυμα νεολαίας» κ.α.), που αποτελούν Δούρειο Ίππο του βαθέος γερμανικού κράτους για την παραχάραξη της Ιστορίας και τον ενταφιασμό της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών.
   Ελπίζουμε ότι έχει καταστεί συνείδηση όλων ότι η ευόδωση του ιερού μας αγώνα απαιτεί ενότητα, μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα καθώς και εθνικό σχέδιο διεκδίκησης.
Παραμένουμε στις επάλξεις του αγώνα επαγρυπνώντας για την τήρηση των δεσμεύσεων».


Ο Πρόεδρος της
Ένωσης Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος,

 Χαρίλαος Ηλία Ερμείδης

εκλεγμένο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και της Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου για την διεκδίκηση των Γερμανικών οφειλών προς την Ελλάδα
και εκπρόσωπός του για τα Καλάβρυτα και την ευρύτερη περιοχή.

Τηλ. επικ. 6946.17.58.53. e-mail: xarilaosermeidis@gmail.com

Παρασκευή 10 Μαΐου 2019

H Επίσημη και τελική ανακοίνωση του Ε.Ο.Σ Καλαβρύτων για το 39ο πανελλήνιο πέρασμα στο φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού.


  "Η ΤΕΛΙΚΗ διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι περιπατητές στο 39ο Πανελλήνιο Πέρασμα στο Φαράγγι του Βουραϊκού Ποταμού στις 12- 05 -2019. Επαρχιακή οδός Πούντας - Μεγάλου Σπηλαίου." 
   Αγαπητοί, φέτος έχουμε κάποια αλλαγή στα σχέδια μας λόγω του ότι όπως πολλοί από εσάς  γνωρίζετε, υπάρχουν 2 βράχοι ετοιμόρροποι σχεδόν πριν την Ζαχλωρού. Φέτος θα ξεκινήσει η πεζοπορία από άλλο μονοπάτι.
 Από το Μέγα Σπήλαιο  πηγαίνοντας προς Καλάβρυτα στα 600 μέτρα είναι η αρχή του μονοπατιού. Έχει πινακίδα που αναγράφει Ζαχλωρού και έχει μεγάλο χώρο για να παρκάρουν και Ι.Χ.
Το μονοπάτι είναι περίπου μισή ώρα πορεία για τον σιδηροδρομικό σταθμό της Ζαχλωρούς. Στη συνέχεια προχωράμε όπως κάθε χρόνο προς Τρεκλιά, Νιάματα και Διακοφτό.
Τώρα όσο αφορά την μεταφορά σας από Διακοφτό προς Μέγα Σπήλαιο και Καλάβρυτα το μεσημέρι από 13:00 εώς 15:30:
Ο ΕΟΣ Καλαβρύτων σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο
Kavvadias Tours, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πεζοπόρων της Κυριακής 12/5, οργανώνει μεταφορά από Διακοφτό προς Καλάβρυτα. 
Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Κυριακής.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 6907279555."

Έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 93 ετών, η Κατίνα Καρκούλια !


Έφυγε σήμερα  από την ζωή, πλήρης ημερών σε ηλικία 93 ετών, μια ιδιαίτερα αγαπητή και εξαιρετική συμπατριώτισσά μας, η Κατίνα Καρκούλια, όπου τα τελευταία χρόνια διέμενε στα παιδιά της στην Αθήνα.

   Μητέρα μιας εξέχουσας προσωπικότητα από το χωριό μας ,του σημερινού Γενικού Διευθυντή του Φάρου Τυφλών με πολλά επιτεύγματα και διακρίσεις στο ενεργητικό του, ενός Κερπινιώτη με παγκόσμια ακτινοβολία του Γιώργου Καρκούλια και της Γιώτας Καρκούλια.


   Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή της θα γίνουν αύριο Σάββατο 11 Μαΐου 2019 στον κεντρικό ναό του χωριού μας, του Ιωάννου του Προδρόμου Κερπινής, στις 11:00 το πρωί.    

   Ας είναι ανάλαφρο το χώμα που θα την σκεπάζει και η μνήμη της αιώνια.


   Θερμά συλλυπητήρια στους Οικείους και συγγενείς, οι οποίοι να είναι καλά και να την θυμούνται.