Σελίδες

Τοπικά νέα Πολ.Σύλλογος Οδοντωτός Αφιερώματα Εκδηλώσεις Κοινωνικά Απόψεις

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023

Αυτοί είναι οι Συνδυασμοί και οι Υποψήφιοι για το Δήμο Καλαβρύτων και την Κερπινή.

   
     Ανακοινώθηκαν οι Συνδυασμοί και οι Υποψήφιοι αυτών, για τις δημοτικές εκλογές του Οκτώβρη. Τελικά θα έχουμε τρεις συνδυασμούς με πολλές μεταγραφές και πολλά νέα πρόσωπα.

Οι συνδυασμοί είναι οι εξής :

(Ι) «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, Δύναμη Δημιουργίας και Προοπτικής»

(ΙΙ) «Ενωτική Πρωτοβουλία Πολιτών για την Αλλαγή, Ανάπτυξη και Ευημερία του Δήμου Καλαβρύτων».

(ΙΙΙ) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ»

Αναλυτικά :

1.     Το ψηφοδέλτιο της   «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, Δύναμη Δημιουργίας και Προοπτικής» 

 με υποψήφιο Δήμαρχο τον  ΑΘΑΝΑΣΙΟ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ  του  ΙΩΑΝΝΗ.

  Και μαζί του είναι : ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   ΚΕΡΠΙΝΗΣ

·        ΓΕΡΜΟΛΑ ΜΑΡΙΑ  του  Παναγιώτη     (Κτηνοτρόφος).

·        ΚΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του Σταύρου    ( Ιδ. Υπάλληλος).

·        ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του Γεωργίου   (Αγρότης). 


2.  
Το ψηφοδέλτιο της  «Ενωτική Πρωτοβουλία Πολιτών για την Αλλαγή, Ανάπτυξη και Ευημερία του Δήμου Καλαβρύτων»,

 με υποψήφιο Δήμαρχο τον  ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ  του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Και μαζί του  είναι : ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   ΚΕΡΠΙΝΗΣ

·        ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  του  Γεωργίου   (Ιδ. Υπάλληλος).

 


3.     Το ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης για το Δήμο Καλαβρύτων»

 με υποψήφιο Δήμαρχο το ΣΤΑΜΑΤΗ  ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ. 

 Και μαζί του  είναι : ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   ΚΕΡΠΙΝΗΣ

·       ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ.     (Συνταξιούχος).