Σελίδες

Τοπικά νέα Πολ.Σύλλογος Οδοντωτός Χιονoδρομικό Αφιερώματα Εκδηλώσεις Κοινωνικά Απόψεις

Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Αναβάθμιση του δικτύου ΟΤΕ με οπτικές ίνες στο χωριό μας!

    Εργασίες πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην διαδρομή από την στάση Κερπινή μέχρι το χωριό μας, για την εγκατάσταση σύγχρονου δικτύου οπτικών ινών που θα συμβάλει στη βελτίωση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, αλλά και στην απρόσκοπτη και με υψηλές ταχύτητες πρόσβαση μας στο διαδίκτυο.
Προσθήκη λεζάντας
Αυτό σημαίνει ποιοτικά ευρεζωνικά δίκτυα,απογείωση ταχυτήτων internet και εξαφάνιση βλαβών.
   Καιρός ήταν και το χωριό μας, να αποκτήσει σύγχρονες ευρυζωνικές υπηρεσίες, βελτιώνοντας και απολαμβάνοντας ευρυζωνικές υπηρεσίες στη νέα ψηφιακή εποχή !

  Οι οπτικές ίνες άρχισαν να μπαίνουν για τα καλά στη ζωή μας. Χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σήμερα στις επικοινωνίες και σε διαφόρων τύπων δίκτυα.

Ας δούμε λοιπόν μερικές πληροφορίες, με απλά λόγια!

Τι είναι οι οπτικές ίνες
Τι είναι οι οπτικές ίνες λοιπόν;

 Οι οπτικές ίνες, είναι πολύ λεπτά νήματα από πλαστικό ή γυαλί, όπου από μέσα τους, μεταδίδονται ψηφιακά δεδομένα, υπό μορφή φωτός.
Ένα καλώδιο οπτικών ινών, περιέχει μέσα του 10άδες ή και 100άδες πολύ λεπτές τέτοιες οπτικές ίνες, σε διάμετρο, μικρότερη και από μία τρίχα!
Οι ταχύτητες μετάδοσης των δεδομένων μέσω των οπτικών ινών, αφού τα δεδομένα ταξιδεύουν υπό μορφή φωτός, είναι τεράστια(όσο η ταχύτητα του φωτός). 

Πως λειτουργούν οι οπτικές ίνες
Στο ένα άκρο της οπτικής ίνας, υπάρχει ο πομπός και στο άλλο, ο δέκτης. 
Ο πομπός, μετατρέπει τα ψηφιακά δεδομένα ενός υπολογιστή, σε ψηφιακά κύματα φωτός.
Ο δέκτης, αποκωδικοποιεί τα ψηφιακά κύματα φωτός, σε ψηφιακά δεδομένα.
Τα ψηφιακά κύματα φωτός, ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός μέσα από την οπτική ίνα, με διαδοχικές ανακλάσεις στα τοιχώματα της οπτικής ίνας.
Οι ανακλάσεις αυτές, γίνονται στα τοιχώματα, σε γωνία μικρότερη των 42 μοιρών, με αποτέλεσμα να λειτουργούν τα τοιχώματα σαν καθρέφτες.
Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 
ολική ανάκλαση και είναι η αιτία που τα κύματα φωτός μένουνε μέσα στην οπτική ίνα, συνεχίζοντας το ταξίδι τους μέχρι το άλλο άκρο, χωρίς να βγαίνουν-χάνονται έξω από την ίνα.
Σε αυτό συνεισφέρει και η δομή της. Το εσωτερικό μέρος της οπτικής ίνας, ονομάζεται πυρήνας και μέσω αυτού, ταξιδεύουν τα κύματα φωτός. Ο πυρήνας, είναι περιτυλιγμένος από μία άλλη στρώση πλαστικού - γυαλιού που ονομάζεται περίβλημα.
Το περίβλημα από τις 
οπτικές ίνες, είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε να κρατάει τα κύματα φωτός, με ολικές ανακλάσεις, μέσα στον πυρήνα και να συνεχίζουν το ταξίδι τους μέσω αυτού (του πυρήνα).
Το περίβλημα το πετυχαίνει αυτό, λόγω της διαφορετικότητας του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο, σε σχέση με το υλικό του πυρήνα.


Τύποι οπτικών ινών
Υπάρχουν οι οπτικές ίνες απλού τύπου και οι πολλαπλού τύπου.
Στις οπτικές ίνες 
απλού τύπου(single-mode), τα κύματα φωτός ταξιδεύουν σε ευθεία γραμμή και μπορούμε να στείλουμε δεδομένα σε μεγάλες αποστάσεις.
Οι οπτικές ίνες 
πολλαπλού τύπου(multi-mode), είναι πιο "χοντρές" από τις απλού τύπου, αλλά μπορούν να στείλουν παράλληλα, σε ξεχωριστό μονοπάτι, πολλά κύματα φωτός.
Το κάθε κύμα φωτός, εισέρχεται στην οπτική ίνα υπο ελαφρώς διαφορετική γωνία σε σχέση με τα άλλα, και ακολουθεί το δικό του μονοπάτι μέσα της, μέσω των διαδοχικών ανακλάσεων στο περίβλημα.
Αυτό συμβαίνει παράλληλα με πολλά κύματα φωτός (όλα σε διαφορετική γωνία σε σχέση με τα άλλα) κι έτσι μπορούμε να στείλουμε παράλληλα, τεράστιο όγκο δεδομένων!

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα οπτικών ινών
Οι οπτικές ίνες έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα από ότι μειονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα οπτικών ινών:
1)
 μπορούν να μεταφέρουν παράλληλα πολύ μεγαλύτερο όγκο δεδομένων σε σχέση με το χάλκινο καλώδιο,
2)
 η μεταφορά των δεδομένων γίνεται γρηγορότερα,
3)
 είναι λιγότερο ευάλωτα τα δεδομένα που ταξιδεύουν μέσα τους, σε παρεμβολές
4)
 είναι πολύ πιο λεπτές και ελαφρύτερες από το χάλκινο καλώδιο.
5)
 τα δεδομένα μεταδίδονται ψηφιακά: άρα πιο γρήγορη κωδικοποίηση - αποκωδικοποίηση δεδομένων, σχεδόν καθόλου απώλειες δεδομένων.

Μειονεκτήματα οπτικών ινών:
1)
 είναι πιο ακριβές,
2)
 είναι πιο δύσκολη η εγκατάστασή τους,
3)
 είναι πιο εύθραυστες,
4)
 δεν μπορούμε να τις λυγίζουμε πολύ, θα πρέπει να τις εγκαθιστούμε με ελαφριά κλίση, γιατί αλλιώς θα έχουμε απώλειες.


Δεν υπάρχουν σχόλια :