Σελίδες

Τοπικά νέα Πολ.Σύλλογος Οδοντωτός Χιονoδρομικό Αφιερώματα Εκδηλώσεις Κοινωνικά Απόψεις

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

Ψηφιακός Χάρτης – Τοπωνυμία Κερπινής

Μένουμε σπίτι, μαθαίνουμε και τον εμπλουτίζουμε…


https://drive.google.com/open?id=1pKCBRsQw_5GuVW2w8ubPDKs-Pay5AOHx&usp=sharing

Mε την συνεργασία όλων μπορεί να εμπλουτιστεί ακόμα!

Δεν υπάρχουν σχόλια :