Σελίδες

Τοπικά νέα Πολ.Σύλλογος Οδοντωτός Αφιερώματα Εκδηλώσεις Κοινωνικά Απόψεις

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

Δήμος Κερπινής

 
ΕΜΒΛΗΜΑ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ)
 
Η πρώτη σφραγίδα του Δήμου Κερπινής ήταν κυκλική χωρίς έμβλημα. Το δημοτικό συμβούλιο απεφάσισε να χρησιμοποιήσει ως έμβλημα της σφραγίδας του «την προτομή του αειμνήστου Ανδρέα Ζαΐμη». Εκδόθηκε το σχετικό Β.Δ.της 27ης Ιανουαρίου 1870 (ΦΕΚ4 /σελ.31): «…(ίνα ) η σφραγίς του Δήμου Κερπινής φέρη ως έμβλημα «εν τω μέσω μεν την προτομήν του αειμνήστου πρωταγωνιστού Ανδρέα Ζαΐμη » γύρωθεν δε τας λέξεις «δήμος Κερπινής»…»Σύμφωνα όμως με τον αρχαιολόγο Π.Ευστρατιάδη ήταν άστοχη και δεν κατάφεραν να την χαράξουν, ούτε στην Αθήνα ,ούτε στην Ευρώπη. Το δημοτικό συμβούλιο πρότεινε εκ νέου ως έμβλημά του Χρυσόκερω έλαφο διωκομένη υπό του Ηρακλέους»
Ο Δ.Τσιλήρας στο βιβλίο του «Η ηρωοτόκος Επαρχία Καλαβρύτων» γράφει για την Κερπινή «…ως και το μυθικόν βουνόν της ,όπου εφόνευσεν ο Ηρακλής εις θέσιν Μορνίτσι την Κερυνίτιν έλαφον».
…διότι τηρείται έτι εις το κέντρον του δήμου θέσις ονομαζομένη Λαφοπορειά…»καθώς και θέση Μορνίτσι.
Κατόπιν εγκρίσεως του Π.Ευστρατιάδη εκδόθηκε το Β.Δ.της 24ης Ιουνίου 1886 (ΦΕΚ180 /σελ.559):« …(ίνα ) η σφραγίς του δήμου Κερπινής φέρη έμβλημα εν τω μέσω μέν τον Ηρακλήν φέροντα επ’ώμων την χρυσόκερων έλαφον ή καταδιόκοντα αυτήν», κύκλωθεν δε τας λέξεις «Δήμος Κερπινής»…»
 
 
Σχηματισμός -Σύσταση - Εξέλιξη :
Ο Δήμος Κερπινής σχηματίσθηκε με το Β.Δ. της 8ης (20) Απριλίου 1835, ως Δήμος της Επαρχίας Καλαβρύτων. Κατατάχθηκε στη Γ΄ τάξη, με πληθυσμό 1826 κατοίκους και έδρα την Κερπινή. Ο δημότης ονομάστηκε Κερπινίτης.

Την αρχική σύσταση αποτελούσαν η Κερπινή (973), Ρωγοί (373), Ζαχλωρού (266), Μέγα Σπήλαιο (214).

Μεταγενέστερες Προσαρτήσεις :
- Ο Δήμος Σελινόης (Σελινόη ή Πιτσακοί (495), Κυρίτσοβα (120), Λαπαναγοί (463) και Μονή Θεοτόκου Μακελλαριάς (9))
- Ο Δήμος Κερήνειας (Κερήνεια ή Κλαπατσούνα (479), Βελιβίνα (300), Βίγελα ή Δίγκελα (118), Δουμενά (492), Βάλτσα (229), Παντελεήμων (73), Μονή Πλατανίτσας (2)και Ζαχλωρίτικα, Άνω Ζαχλωρού, Κάτω Ζαχλωρού.
Με το Β.Δ. της 19ης Ιουνίου (1 Ιουλίου)1841 – το οποίο δε δημοσιεύτηκε στην Ε.τ.Κ.-ο δήμος Σελινόης (συμπεριλαμβανομένων των χωριών και των οικισμών που είχαν προσαρτηθεί σ’αυτόν το 1937,υπος.6), συγχωνεύτηκαν στο δήμο Κερπινής.
Με το Β.Δ. της 8ης Ιανουαρίου 1898 (ΦΕΚ 7), η Μονή της Αγίας Τριάδας του δήμου Ακράτας, ενώθηκε με την Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου του δήμου Κερπινής.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΕΤΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
1848
2027
1853
5771
1870
5200
1849
2040
1854
5774
1879
5704
1850
2066
1855
5811
1889
4540
1851
5520
1856
5915
1896
5345
1852
5569
1861
5376
1907
5215
Όμοροι Δήμοι που σχηματίσθηκαν με Β.Δ. το 1935 και συμπλήρωσαν μετέπειτα το Δήμο Καλαβρύτων ήταν:
- Ο Δήμος Καλαβρύτων σχηματίσθηκε με το Β.Δ. της 8ης Απριλίου 1835, ως Δήμος της Επαρχίας Καλαβρύτων. Κατατάχθηκε στη Β΄ τάξη, με πληθυσμό 2.492 κατοίκους και έδρα τα Καλάβρυτα.

Την αρχική σύσταση αποτελούσαν τα Καλάβρυτα, το Βραχνί, το Σούβαρδο, οι Καστρικοί ή Κραστικοί, η Βισοκά και η Μονή Αγίας Λαύρας. Μεταγενέστερα προσαρτήθηκε ο Δήμος Σουδενών (Σουδενά, Χαμάκου, Σιγούνι, Δούνιτσα και Χαρικτινού), ο Δήμος Καλλιφωνίας (Καλλιφωνία, Κάρτεσι ή Κέρτεζι, Σαβανί, Λαγοβούνι, Κάνδαλος και Συρμπάνι), καθώς και οι Αυλαίς, το Πρίμησι ή Πεμήσι, η Ραλλιά, ο Κούβελος, η Θεοτόκος, ο Άγιος Βασίλειος, η Σάλμενα και το Μετόχι.

- Ο Δήμος Λαπαθών (Λαπαθαί ή Γουμενίτσα, Μάνεσι, Μπούμπουκα, Ασάνι, Φλάμπουρα, Νεοχώρι, Λαπάτα, Τρεκλίστρα, Σαραδί, Κούτελα και Κούβελος), στον οποίο προσαρτήθηκαν αργότερα ο Δήμος Βλασσίας (Βλασσιά ή Άγιος Βλάσσης, Μουρίκι, Μποντιάδες, Καρούσι, Γκέρμπεσι, Δεμέστιχα και Μονή Αγίου Νικολάου).


• Στις 28-08-1912, βάσει του Νόμου ΔΝΖ΄ (ΦΕΚ 58/τεύχος Α΄/14-02-1912), συστήνεται η Κοινότητα Καλαβρύτων του Νομού Αχαΐας και Ήλιδος, με έδρα τον οικισμό Καλάβρυτα.

Στις 16-04-1930 η Κοινότητα Καλαβρύτων υπάγεται στο Νομό Αχαΐας.

Στις 06-04-1944 η Κοινότητα Καλαβρύτων αναγνωρίζεται ως Δήμος Καλαβρύτων.

Στις 23-04-1993 η πόλη των Καλαβρύτων ονομάζεται «Μαρτυρική Πόλη των Καλαβρύτων» (Νόμος 2130 - ΦΕΚ 62/Α΄).

Από τις 04-12-1997, βάσει του Προγράμματος Ιωάννης Καποδίστριας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ο νέος Δήμος Καλαβρύτων αποτελείται από τα παρακάτω 31 Δημοτικά Διαμερίσματα: Καλαβρύτων (έδρα), Άνω Βλασίας, Άνω Λουσών, Βάλτας, Βιλιβίνης, Γουμένισσας, Δουμενών, Δροσάτου, Καλλιφωνίου, Κανδάλου, Κάτω Βλασίας, Κάτω Ζαχλωρούς, Κάτω Λουσών, Κερπινής, Κερτέζης, Κορφών, Κούτελης, Κρυονερίου, Λαγοβουνίου, Λαπαναγών, Μανεσίου, Μικρού Ποντιά, Πετσάκων, Πλατανιωτίσσης, Πριολίθου, Προφήτου Ηλίου, Ρογών, Σιγουνίου, Σκεπαστού, Τρεχλού και Φλαμπούρων.

Ο νέος Δήμος Καλαβρύτων έχει πληθυσμό 8.580 κατοίκους (απογραφή 2001). Η έκτασή του ανέρχεται σε 531.797 στρέμματα. Είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος του Νομού Αχαΐας και ο 6ος σε πληθυσμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: