Σελίδες

Τοπικά νέα Πολ.Σύλλογος Οδοντωτός Χιονoδρομικό Αφιερώματα Εκδηλώσεις Κοινωνικά Απόψεις

Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

Συγκεντρωτικά Αναλυτικά Αποτελέσματα Δήμου Καλαβρύτων
Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών:  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Αναλυτικά Αποτελέσματα
78 απο 78 Εκλογ.Τμήματα

 

Εγγεγραμμένοι
Ψήφισαν
Συμμετοχή
Άκυρα
%
Λευκά
%
Έγκυρα
%
19.148
11.517
60,15%
193
1,68%
38
0,33%
11.286
97,99%

  

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Τίτλος
Ώρα
Ε
κ
λ
ο
γ
ε
ί
ς
Ψ
ή
φ
ι
σ
α
ν
Ά
κ
υ
ρ
α
Λ
ε
υ
κ
ά
Έ
γ
κ
υ
ρ
α
Λ
Α
Ϊ
Κ
Η

Σ
Υ
Σ
Π
Ε
Ι
Ρ
Ω
Σ
Η

Δ
Η
Μ
Ο
Υ

Κ
Α
Λ
Α
Β
Ρ
Υ
Τ
Ω
Ν
Δ
Η
Μ
Ο
Κ
Ρ
Α
Τ
Ι
Κ
Η

Ε
Ν
Ο
Τ
Η
Τ
Α

Κ
Α
Λ
Α
Β
Ρ
Υ
Τ
Ω
Ν
Ρ
Ι
Ζ
Ι
Κ
Η

Α
Ν
Α
Τ
Ρ
Ο
Π
Η

-

Α
Υ
Τ
Ο
Δ
/
Κ
Η

Κ
Ι
Ν
Η
Σ
Η

Γ
Ι
Α

Τ
Ο

Δ
.
Κ
Α
Λ
Α
Β
Ρ
Υ
Τ
Ω
Ν
Ν
Ε
Α

Ε
Π
Ο
Χ
Η

-

Σ
Υ
Ν
Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
Ι
Α

Π
Ο
Λ
Ι
Τ
Ω
Ν

Γ
Ι
Α

Τ
Ο

Δ
Η
Μ
Ο

Κ
Α
Λ
Α
Β
Ρ
Υ
Τ
Ω
Ν
818
248ο Ε.Τ. ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ
23:57
297
229
3
1
225
1
113
6
105
819
249ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΔΙΟΥ
01:05
286
160
0
0
160
0
35
3
122
820
250ο Ε.Τ. ΑΛΕΣΤΑΙΝΑΣ
20:20
30
11
0
0
11
0
10
0
1
821
251ο Ε.Τ. ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
21:39
136
92
1
0
91
0
53
2
36
822
252ο Ε.Τ. ΑΡΟΑΝΙΑΣ
01:47
192
72
2
0
70
0
3
0
67
823
253ο Ε.Τ. ΔΕΣΙΝΟΥ
21:58
41
24
0
0
24
0
1
23
0
824
254ο Ε.Τ. ΚΑΜΕΝΙΑΝΩΝ
23:21
115
80
0
0
80
0
27
1
52
825
255ο Ε.Τ. ΛΕΧΟΥΡΙΟΥ
01:31
324
222
6
2
214
3
162
29
20
826
256ο Ε.Τ. ΛΙΒΑΡΤΖΙΟΥ
02:19
539
308
3
0
305
9
90
117
89
827
257ο Ε.Τ. ΠΛΑΚΑΣ
00:08
180
152
2
0
150
0
75
2
73
828
258ο Ε.Τ. ΣΕΙΡΩΝ
22:51
225
86
1
1
84
6
20
1
57
829
259ο Ε.Τ. ΣΕΙΡΩΝ (ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)
04:08
244
143
2
1
140
3
35
8
94
830
260ο Ε.Τ. ΨΩΦΙΔΑΣ
00:13
531
373
8
0
365
3
128
34
200
831
261ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
03:54
462
302
5
3
294
10
110
56
118
832
262ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
21:25
472
246
12
1
233
5
79
61
88
833
263ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
03:24
452
282
10
2
270
10
95
50
115
834
264ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
02:48
450
266
8
1
257
5
98
38
116
835
265ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (ΚΡΑΣΤΙΚΟΙ)
23:00
89
45
2
0
43
0
22
5
16
836
266ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΒΛΑΣΙΑΣ
03:02
286
220
4
0
216
1
73
3
139
837
267ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΛΟΥΣΩΝ
00:46
194
103
2
0
101
33
55
0
13
838
268ο Ε.Τ. ΒΑΛΤΑΣ
23:52
88
55
1
0
54
0
17
1
36
839
269ο Ε.Τ. ΒΙΛΙΒΙΝΑΣ
00:09
86
60
4
0
56
0
12
0
44
840
270ο Ε.Τ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
03:22
246
177
0
0
177
2
65
7
103
841
271ο Ε.Τ. ΔΟΥΜΕΝΩΝ
00:17
113
80
2
0
78
1
35
1
41
842
272ο Ε.Τ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ
22:04
161
111
1
1
109
3
37
58
11
843
273ο Ε.Τ. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
23:20
184
97
0
0
97
0
29
2
66
844
274ο Ε.Τ. ΚΑΝΔΑΛΟΥ
22:56
117
58
0
0
58
0
0
10
48
845
275ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΒΛΑΣΙΑΣ
02:47
233
164
3
0
161
6
6
7
142
846
276ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΖΑΧΛΩΡΟΥΣ
21:41
61
42
1
0
41
0
11
0
30
847
277ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΛΟΥΣΩΝ
01:47
194
136
0
5
131
3
43
41
44
848
278ο Ε.Τ. ΚΕΡΠΙΝΗΣ
00:55
246
162
2
2
158
0
84
18
56
849
279ο Ε.Τ. ΚΕΡΤΕΖΗΣ
02:00
323
179
5
0
174
6
42
23
103
850
280ο Ε.Τ. ΚΕΡΤΕΖΗΣ
02:47
425
210
3
2
205
14
45
32
114
851
281ο Ε.Τ. ΚΟΡΦΩΝ
10:00
114
97
3
0
94
0
48
0
46
852
282ο Ε.Τ. ΚΟΥΤΕΛΗΣ
03:07
236
143
0
0
143
7
79
31
26
853
283ο Ε.Τ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
21:45
150
111
2
0
109
0
64
2
43
854
284ο Ε.Τ. ΛΑΓΟΒΟΥΝΙΟΥ
23:49
169
92
2
0
90
2
7
57
24
855
285ο Ε.Τ. ΛΑΠΑΝΑΓΩΝ
23:50
71
49
0
0
49
0
27
0
22
856
286ο Ε.Τ. ΜΑΝΕΣΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
01:24
441
264
2
0
262
6
120
9
127
857
287ο Ε.Τ. ΜΙΚΡΟΥ ΠΟΝΤΙΑ
03:01
350
268
7
0
261
1
117
2
141
858
288ο Ε.Τ. ΠΕΤΣΑΚΩΝ
01:29
214
160
1
2
157
0
79
20
58
859
289ο Ε.Τ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑΣ
23:48
124
84
3
0
81
3
15
7
56
860
290ο Ε.Τ. ΠΡΙΟΛΙΘΟΥ
00:14
304
200
2
0
198
1
114
1
82
861
291ο Ε.Τ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
03:25
173
133
2
1
130
0
41
1
88
862
292ο Ε.Τ. ΡΩΓΩΝ
22:41
119
59
1
0
58
0
44
5
9
863
293ο Ε.Τ. ΣΙΓΟΥΝΙΟΥ
01:47
170
122
3
0
119
2
78
3
36
864
294ο Ε.Τ. ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ
04:47
305
186
1
0
185
2
72
19
92
865
295ο Ε.Τ. ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ
03:06
386
259
6
0
253
0
82
31
140
866
296ο Ε.Τ. ΤΡΕΧΛΟΥ
03:02
278
150
2
1
147
4
15
9
119
867
297ο Ε.Τ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ
02:28
210
119
1
1
117
0
28
14
75
868
298ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
22:10
141
90
1
0
89
0
39
0
50
869
299ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
02:04
160
83
0
0
83
1
7
6
69
870
300ο Ε.Τ. ΑΡΜΠΟΥΝΑ
21:26
71
32
1
0
31
0
21
0
10
871
301ο Ε.Τ. ΓΛΑΣΤΡΑΣ
00:37
159
76
2
1
73
0
14
0
59
872
302ο Ε.Τ. ΔΡΥΜΟΥ
01:38
131
67
1
0
66
0
20
1
45
873
303ο Ε.Τ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
00:18
68
36
0
0
36
0
3
0
33
874
304ο Ε.Τ. ΚΑΣΤΡΙΩΝ
01:03
156
93
1
1
91
0
26
1
64
875
305ο Ε.Τ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
05:25
476
296
6
1
289
5
99
15
170
876
306ο Ε.Τ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
05:02
570
335
6
0
329
5
127
15
182
877
307ο Ε.Τ. ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
23:22
161
105
1
0
104
1
28
1
74
878
308ο Ε.Τ. ΚΡΙΝΟΦΥΤΩΝ
22:45
294
181
0
0
181
1
74
1
105
879
309ο Ε.Τ. ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ
23:31
229
103
0
1
102
0
22
1
79
880
310ο Ε.Τ. ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ
10:20
281
178
2
0
176
1
36
1
138
881
311ο Ε.Τ. ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ
23:56
347
215
5
0
210
1
54
3
152
882
312ο Ε.Τ. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
04:08
314
164
2
0
162
0
24
2
136
883
313ο Ε.Τ. ΠΛΑΝΗΤΕΡΟΥ
04:17
370
234
3
3
228
1
112
4
111
884
314ο Ε.Τ. ΤΟΥΡΛΑΔΑΣ
00:48
126
63
1
1
61
1
25
0
35
885
315ο Ε.Τ. ΦΙΛΙΩΝ
23:49
562
231
4
0
227
8
50
12
157
886
316ο Ε.Τ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
01:52
92
62
0
0
62
0
33
0
29
887
317ο Ε.Τ. ΔΑΦΝΗΣ
00:29
412
208
6
0
202
15
65
21
101
888
318ο Ε.Τ. ΔΑΦΝΗΣ
03:23
410
217
5
1
211
8
65
26
112
889
319ο Ε.Τ. ΔΑΦΝΗΣ
00:22
430
228
7
0
221
2
93
18
108
890
320ο Ε.Τ. ΝΑΣΙΩΝ
22:52
81
47
0
0
47
1
11
0
35
891
321ο Ε.Τ. ΠΑΟΥ
22:32
294
160
1
0
159
4
84
14
57
892
322ο Ε.Τ. ΠΑΟΥ
21:07
353
200
2
0
198
1
74
10
113
893
323ο Ε.Τ. ΠΕΥΚΟΥ
03:23
162
110
0
0
110
0
46
0
64
894
324ο Ε.Τ. ΣΚΟΤΑΝΗΣ
00:22
242
118
1
1
116
0
45
1
70
895
325ο Ε.Τ. ΧΟΒΟΛΗΣ
00:23
220
142
4
1
137
1
55
2
79

 
Δημοσίευση σχολίου