Σελίδες

Τοπικά νέα Πολ.Σύλλογος Οδοντωτός Χιονoδρομικό Αφιερώματα Εκδηλώσεις Κοινωνικά Απόψεις

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Άλλη μια μεγάλη επιστημονική καταξίωση για τον Γενικό Γιατρό κ.Νικόλαο Ραζή

  Αποτελεί μεγάλη καταξίωση για τον Γενικό Γιατρό Νικόλαο Ραζή, η συμμετοχή του σαν συγγραφέα, στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (www.Kallipos.gr).
     Πράγματι, στο Σύγγραμμα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης “Η ΣΧΕΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ-ΑΣΘΕΝΟΥΣ”, ανέπτυξε σε μονογραφία το Κεφάλαιο της 'Ιστορικής Προσέγγισης', χρησιμοποιώντας τόσο δική του (από Δημοσιεύσεις του και Μελέτες του) όσο και Ελληνική και Διεθνή  Βιβλιογραφία.
     Πρόκειται για μία Διάκριση, που ήλθε μετά από μακρόχρονη ενασχόληση με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες.


Δημοσίευση σχολίου