Σελίδες

Τοπικά νέα Πολ.Σύλλογος Οδοντωτός Χιονoδρομικό Αφιερώματα Εκδηλώσεις Κοινωνικά Απόψεις

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Αιτήσεις ως την Παρασκευή 30/12/2016 στο Δήμο Καλαβρύτων για τα αντισταθμιστικά ΔΕΔΔΗΕ σε Κερπινή - Ρογούς - Κλειτορία και Άρμπουνα.

   Ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί εγκύκλιος από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος που αφορά στην εφαρμογή της υπουργικής απόφασης για τον οριστικό πίνακα του επιμερισμού των ποσών από σταθμούς ΑΠΕ σε μια ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες.
  Δικαιούχοι της πίστωσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν ΑΠΕ και οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση στις 10.08.2016.
Έως τις 30 Δεκεμβρίου οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις μέσω των Δήμων για την ανάρτηση του οριστικού πίνακα επιμερισμού ειδικού τέλους (της παροχής της επιστροφής του 1%). 
  Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ έχει ήδη αναρτήσει τον πίνακα των αριθμών παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών. Στις περιπτώσεις που το ποσό επιστροφής είναι μικρότερο του ενός λεπτού (0,01ευρώ), οι Αριθμοί Παροχής δεν αναρτώνται και το ποσό δεν αποδίδεται, αλλά παραμένει για να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές των ίδιων τοπικών κοινοτήτων σε επόμενο καταμερισμό.
  Σε αυτό το πλαίσιο, ενημερώνονται οι τοπικές κοινότητες και οι κάτοικοι των δήμων για το δικαίωμα υποβολής ένστασης, αποκλειστικά μέσω των δήμων, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα, δηλαδή έως τις 30 Δεκεμβρίου 2016. 
Στη συνέχεια, έως τις 10 Ιανουαρίου 2017, οι δήμοι οφείλουν να ενημερώσουν το υπουργείο και την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων και για τυχόν αλλαγές που έχουν προκύψει, ώστε με βάση τον τελικό οριστικό πίνακα να προχωρήσουν και οι σχετικές πιστώσεις.

Ο κάθε δημότης μπορεί να ενημερωθεί μέσω ειδικής εφαρμογής στη σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ  ( http://onepercent.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html), σχετικά με την παροχή του.
Δημοσίευση σχολίου